July 1, 2022

นินจาจอมคาถา

นารูโตะ นินจาจอมคาถา ต้นเรื่อง

       ในโลกของ นินจาจอมคาถา มีหมู่บ้านนินจาทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ซึ่งมีหมู่บ้านโคโฮะ งาคุเระ เมื่อ 12 ปีก่อนนั้นได้ถูกสัตว์หาง จิ้งจอกเก้าหางได้เข้าโจมตีหมู่บ้าน  ทำให้ผู้ดูแลหมู่บ้านอยู่ ณ ขณะนี้คือโฮคาเงะรุ่นที่ 4 ต้องใช้คาถาต้องห้ามของโลกนินจาสะกดปีศาจตัวนนี้ไว้ ในตัวของ นารูโตะ จึงทำให้เด็กหนุ่มความไผว่ขวัญที่จะเป็นโฮคางะ จะต้องพอเจอกับปัญหามากมาย จนเป็นจุดเริ่มต้น ของนารูโตะนินจาจอมคาถา

นินจาจอมคาถา

สนับสนุนข่าว naturo-mag ufa877

You may have missed